Jdi na obsah Jdi na menu
 


Generál Grievous

09.04.2007

Když obrovské chamtivé korporace a nespokojené republikové systémy spojily své zdroje, aby se rozžehnali se zastaralou a zkorumpovanou Galaktickou republikou, utvořili tím Konfederaci nezávislých systémů (CIS). Ta ke svým záměrům vytvořila armádu droidů o nedozírné velikosti i ceně - zbraň, jež potřebovala zkušeného velitele, měla-li být účinná. Tuto funkci za klonových válek zastával generál Grievous - vynikající stratég, nejevící žádné známky skrupulí či soucitu. Každý další z jeho bleskových útoků jen zvýšil respekt zaskočené Republiky. Pro mnohé dokonce zastínil i hrozbu představovanou charismatickým politickým vůdcem Konfederace, hrabětem Dookuem. Stal se tváří nepřítele. Nebylo tomu však vždy.

Předtím, než byl učiněn kyborgským válečníkem, byl generál Grievous spatřován jako jeden z nejlepších vojenských stratégů, jaké kdy kaleeshský lid poznal. Kaleesh ovládli zemi i moře své nehostinné planety Kalee, zdůrazňujíc pýchu ve svou nadřazenost nošením masek, vyrobených z kostí pro ně nejobávanějších dravců mumuuů a karabbaců. Válečnické rodiny si tyto kostěné masky předávaly z generace na generaci, potírajíc je čerstvou krví před každým tažením nebo honem.

I Grievous kdysi takovou masku nosíval, vedouc bezpočet bitev proti nenáviděnému sousednímu druhu - Hukům. Vracíval se ke svým manželkám a synovi zkrvaven, ale připravený a dychtivý v bitvách pokračovat. Po skončení války se Grievous jen obtížně vyrovnával s tíhou poklidného života bez konfliktů. Grievousova válečnická kariéra upoutala pozornost Sana Hilla, předsedy InterGalaktického bankovního klanu. Ten, vida vzrůstající aktivitu separatistického hnutí hraběte Dookua, začal pro něj v očekávání nevyhnutelné občanské války schraňovat kdejakou výhodu či pomoc. Obojí spatřoval v Grievousovi. Výměnou za vyrovnání vzrůstajících kaleeshských dluhů během planetární války s Huky získal Bankovní klan Grievousovy věčné služby jako válečníka a zastrašovače.

Jasná krutá mysl válečníka však byla přetvořena ve zlobu a nenávist, pramenící ze zahanbení. On, generál Grievous, oslavovaný kaleeshský hrdina byl zmrzačen při "obyčejné" havárii raketoplánu! Nepostaral se o ni nikdo jiný, než San Hill, který se svým spojencem Pogglem Nižším naplánoval sabotáž Grievousova letounu. Uloženo v bactě, bylo Grievousovo roztříštěné tělo složitě udržováno při životě. Technologičtí kouzelníci Bankovního klanu a Geonosiských sléváren ho přestavili v děsivého kyborga, jehož mechanické tělo spojovalo jeho některé dosud funkční orgány, uložené v obrněných schránách a končetiny droida, jejichž motorické schopnosti značně převyšovaly standardní droidy. Obě své šestiprsté ruce také mohl rozdělit na dvě, čímž se jeho schopnost bojovat rychle ještě zvětšovala. Patrně nejhrůznější částí jeho těla byla však jeho hlava, obsahující jeho mozek a ďábelské plazí oči. Standardní obličejový kryt brzy dostal na jeho přání velice specifický charakter, odrážející generálovu ješitnost. Byly přidány kovové "zuby" a svislé pruhy nad očnicemi, evokující kaleeshskou kmenovou kostěnou masku. Tentokrát však nebyly namalovány čerstvou krví, nýbrž vyryty, čímž chtěl Grievous zdůraznit svou trvalou připravenost k boji.

Dokončeného Grievouse potom San Hill a Poggle Nižší věnovali hraběti Dookuovi jako dar. Některé zdroje tvrdí, že v této době Grievous absolvoval několik transfůzí krve Dookuova mrtvého nepřítele Sifo-Dyase. Spatřujíc v něm velký potenciál a přínos pro Konfederaci, začal Dooku na žádost Dartha Sidiouse generála cvičit v boji světelným mečem. Tam, kde jeho bojový styl postrádal jemné finesy a vytříbenost, se objevovala hrubá síla a zákeřné útoky více zbraněmi najednou, což přesně kopírovalo i změny ve vedení války. Možná právě tato revoluce v přístupu k boji mu pomohla si vydobýt tolik vítězství a to i v boji proti Jedi. Podobně jako Aurra Sing si schovával jejich světelné meče, coby trofeje. Navzdory tomu se však generál do přímého souboje pouštěl jen málokdy a před přímým ohrožením ho obvykle chránila jeho osobní droidská MagnaGarda, vyzbrojená energetickými kopími a oděná v duchu kaleeshských tradic v pláštích s mumuuskými válečnickými vzory.

Přestože byl Grievous ve službách separatistů již v době bitvy na Geonosis, žádný Jedi o tom nepodal zprávu, jelikož nikdo z těch, kteří se s ním v temných geonosiských katakombách dostali do křížku, nepřežil. Dooku ho posléze postavil na vesmírné stanici Trenchant proti svým dvěma nejnebezpečnějším pohůnkům Asajj Ventress a Durgeovi, aby se rozhodlo o vrchním veliteli droidských sil. Grievous se ukázal být nejlepším.

Od té doby vedl generál řadu tažení ze skrytých bunkrů. Později se, s vědomím, že má navrch, odvážil i osobně velet svým bezduchým vojákům na bitevních polích po celé galaxii. Vůbec první svědectví o totožnosti tajemného vrchního velitele droidů Republice podal jediský generál Daakman Barrek, když Grievous porazil na hlavu republikové síly na průmyslové planetě Hypori. Nebýt včasného a rychlého zásahu jednotek ARC, přišli by o život i všichni ostatní Jedi, doprovázející Barreka (pošramoceni vyvázli Ki-Adi-Mundi, Shaak Ti, Aayla Secura a později se objevil i původně za mrtvého považovaný K'Kruhk). Po tomto krvavém debutu se pravidelně objevovaly zprávy o Grievousových úspěších na HoloNetu v relaci o generálových taženích proti Republice.

Rada Jedi si v této době sice uvědomovala Grievousovu nebezpečnost, ale prozatím se zdráhala podniknout kroky, vedoucí k jeho odstranění. Ne všichni členové řádu však tento názor sdíleli. Po masakru, který generál Grievous rozpoutal na Vandosu, se čerstvě "osiřelý" padawan Flynn Kybo rozhodl vzít situaci do svých rukou a spolu s mistrem B'dardem Tonem a jeho togrutským padawanem Codim Tyem opustili řád Jedi, aby se pokusili zlikvidovat Grievouse na vlastní pěst. S pomocí roztrpčeného pozůstatku banvharských horníků se jediským odpadlíkům separatistického generála podařilo vystopovat na planetě Gentes - domovském světě Ugnaughtů - v systému Anoat. Masivní operace na zabití Grievouse si vyžádala smrt mistra Tonea i padawana Flynna Kyba a kromě záchrany Grievousem nedávno zajatých malých padawanů nic dobrého nepřinesla. Generál byl však těžce poškozen a po svém opravení byl o něco opatrnější.

O něco později generál Grievous osobně dohlížel na separatistickou invazi na Kashyyyk, kterou před časem započal jako reakci na odmítnutí wookieeského krále Grakchawwyy dobrovolně se přidat ke Konfederaci nezávislých systémů. Neváhal se dokonce spojit s trandoshanskými otrokáři a s jejich pomocí domovský svět Wookiů napadnout, jak o tom podal zprávu tým Delta republikových klonovaných komand.

Grievous postupoval k vnitřním světům po Corellianské obchodní tepně, dobývajíc jeden svět za druhým. Potom, co padlo i Duro, se světy Jádra začaly obávat generálových příštích činů. K samotnému obléhání centrálních světů však nedošlo a to z důvodu změny separatistické strategie (někteří tvrdí, že tuto změnu nařídil Darth Sidious), která nyní zahrnovala ofenzívu do Teritorií vnějšího okraje. V odlehlých systémech si generálovy jednotky nevedly o nic hůře, než v srdci Republiky a útoky brzy splnily svůj účel - rozprostřely obrovskou republikovou armádu po celé galaxii a odlákaly ji od Galaktického jádra.

Asi pět měsíců před koncem klonových válek se Grievous osobně podílel na obraně separatistické základny na Boz Pity v masivní republikové invazi, podpořenou senátorem Bailem Organou a značným počtem Jedi. Osobně připravil o život takové velikány řádu, jako byli mistři Soon Bayts a Adi Gallia. Sám Grievous byl však téměř zničen mistrem Macem Winduem, který na něj shodil vrak droidského STAPu. Byl však nalezen svou osobní stráží a na rozkaz hraběte Dookua byl přenesen na jeho loď, která se připojila k ustupujícím silám Konfederace.

Po třech letech války se naplnil čas a generál dostal od lorda Sidiouse zvláštní úkol. Ten mu velel využít nepřítomnosti většiny obranných sil centrálních světů a napadnout ten nejnepravděpodobnější cíl, kterým byl samotný Coruscant. Bitva však byla pouze zástěrka a i Grievous se místo jejímu vedení věnoval hlavnímu účelu mise, jímž byl únos nejvyššího kancléře Palpatina. To se mu také po honičce galaktickou metropolí a poražení kancléřovy tělesné stráže (se zraněními vyvázla pouze její velitelka mistryně Jedi Shaak Ti) podařilo. Na ústupu se svým rukojmím (o kterém nechápal, proč jej nemůže jednoduše zabít) se však krátce podruhé střetl s velice nebezpečným protivníkem - mistrem Jedi Macem Winduem. Ten stiskem Síly zdeformoval jeho kovový hrudní koš a poškodil tím stimulátor generálových téměř nefunkčních plic (zlí jazykové tvrdí, že "suchý kašel", který od té doby Grievouse provázel, ho připravil o něco z jeho hrozivosti). Generál Grievous se vrátil na palubu své vlajkové lodě - křižníku Obchodní federace jménem Invisible Hand - kde ho již netrpělivě očekával hrabě Dooku.

V úniku z Coruscantu Grievousovi zabránil přílet části 3. armády pod velením generála Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera. Dvojici Jedi se podařilo infiltrovat Invisible Hand, osvobodit zajatého kancléře a přitom zabít i hraběte Dookua. Grievousovi se je nakonec podařilo všechny pochytat, ovšem v tom, aby si přivlastnil jejich světelné meče mu zabránila sehranost obou Jedi a astromecha R2-D2. Zatímco generálovi magnagardisté bránili Jedi v postupu, Grievous vydával poslední zmatené rozkazy. Když viděl, že je loď i bitva ztracena, prorazil generál energetickým kopím okno můstku a po vnějším plášti se dostal k únikovým modulům.

Po úprku z Coruscantu se Grievous vypravil na utajenou základnu rady separatistů na výlevkovitými otvory protkané planetě Utapau. Tam se mu po hologramu od Dartha Sidiouse dostalo ujištění, že není proč se rmoutit nad ztrátou hraběte Dookua a rozkazu, aby přesunul vůdce separatistů na vulkanickou planetu Mustafar ve Vnějším okraji.

Užívajíce informace ze "záhadných zdrojů" nejvyššího kancléře, poslala vrchní rada Jedi vojenské síly pod vedením mistra Obi-Wana Kenobiho, aby Grievouse předaly spravedlnosti. Potom, co Kenobi generála Grievouse dostihl, se ten se zlostí a samolibostí rozhodl (navzdory svému zranění) vyřídit si to s tímto "trnem v patě" osobně. Třebaže stál Kenobi najednou proti monstróznímu čtyřrukému stroji na zabíjení, ozbrojenému hned čtyřmi světelnými meči, udržel se a připravil generála o dvě ruce. Po vyrušení Grievouse v podobě příletu Kenobiho sil pod vedením klonovaného velitele Codyho se mistru Jedi podařilo droidského generála Sílou odhodit a zahnat ho na útěk. Ve svém jednokolovém únikovém vozidle se Grievous zamýšlel dostat ke svému osobnímu stíhači, čekajícímu o několik úrovní utapauského města níž. Neodbytný Jedi ho však po krkolomné trase pronásledoval na hřbetě varactyla jménem Boga.

Po havárii Grievousova vozidla se na plošině s jeho lodí odehrál jeho poslední souboj. Kenobi, který přišel o světelný meč, sice představoval pro generála Grievouse mnohem snadnějšího protivníka, nicméně mistru Jedi se podařilo rozevřít už předtím poškozený hrudní koš a odhalit kritické vnitřní orgány. Náhlá bolest Grievouse vybičovala k tomu, že Kenobiho hodil obloukem přes okraj plošiny. Jedi se však zachytil za okraj a druhou rukou si pomocí Síly přitáhl generálův blaster. Než mohl Grievous dokonat své dílo, zasáhl ho jediský generál do nyní odkrytých orgánů, uložených v podtlakových schránách. Střely zažehly hořlavé kapaliny v zařízeních na podporu orgánů a ty vybuchly v sršící proudy ohně, jež tryskaly i z nyní nevidomých očnic. Když Grievousovo mechanické tělo dopadlo na plošinu, nebyla v něm již ani stopa po životě, nenávisti či touze ničit.